Termékeink

Üzletünk nagy választékkal rendelkezik különböző burkolóanyagokból. Tekintse meg kínálatunkat!

tovább

Ajánlatkérés

Kérj ajánlatunkat már a tervezés időszakában is!

tovább

Elérhetőségek

KÖRY-KER Kft. fürdőszoba áruház

Cím: 9700 Szombathely,
Körmendi út 92.
Telefon:
06-94/501-520
Fax: 06-94/501-520
Mobil:
+36704113991
E-mail:
korykerkft@gmail.com
Közösségi...

Közösségi felületünk

FacebookÁSZF

„Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a(z) KÖRY-KER Kft.  Képviseli: Körmendy Zoltán
Tamás (postai cím: 9700 Szombathely Brenner Tóbiás krt. 15., adószáma: 13451262-2-18, e-mail
cím: korykerkft@gmail.com,Telefon: 36209609966; a továbbiakban: Szolgáltató) által a kory-ker.hu weboldalon (a
továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás)
igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és
Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).
Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval,
illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.
 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött
szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a
Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.
1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó
továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások,
Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.
 
1.3. A Weboldal segítségével a Felhasználók fogyasztási cikkeket, szolgáltatást (továbbiakban- Árúk)
rendelhetnek házhoz szállításra vagy elvitelre.
1.4. A rendelési folyamatot kezelő rendszer, mint Szolgáltatás ingyenes, az Áruk pedig ugyanannyiba kerülnek,
mintha azt telefonon vagy személyesen rendelné meg a Felhasználó.
1.5. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak.
Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg.
 
1.6. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására és  az áruk kiszállítására
vonatkozóan jön létre a megállapodás.
 
1.7. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a
rendelés adataival.
 
 
1.8. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes
Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.
 
1.9. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja
magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18.
életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.
 
 
2. Regisztráció
2.1. A Weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció
során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:
·         teljes név*
·         e-mail cím*
·         jelszó*
·         szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
·         telefonszám*
 
A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a
Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. A
mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi
rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
 
2.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel.
Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy
nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy
pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és
gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 
2.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül
visszautasítsa.
 
 
3. Megrendelés
3.1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül kizárólag a regisztrált Felhasználótól és csak akkor
fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót
az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A megjelenő online felületen a kiválasztott áruk a
virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez
szükséges adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A
"Megrendelem" gomb lenyomásával a rendszer automatikusan eljuttatja az információkat a Szolgáltatónak, majd
az kiszállítja azokat. A termékek kiszállítási ideje különböző lehet.
 
3.3. Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait.. A visszaigazoló e-
mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a
megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos
megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot. A Felhasználót a jogszabályban foglalt 48 órás ajánlati
kötöttség illeti meg, de amennyiben a rendelés feladása után számított 30 percen belül Szolgáltató nem küld
rendelést visszaigazoló e-mailt, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 
 
3.4. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételén keresztül történő rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a
Szolgáltató árukiszállításra vonatkozó ajánlatát is. Az ajánlat  a szállítási címtől függően változhat. Ezen ajánlat
elfogadásával szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. A rendelés leadásával a Felhasználó
elfogadja a szerződési feltételeket, melyeket Szolgáltató a szolgáltatásában feltüntetett. A Szolgáltató nem
kötelezhető a rendelés teljesítésére, de erről a Felhasználót értesíteni köteles.
 
3.5. A rendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató a Ptk fogyasztói szerződésre, valamint a Ptk
kárfelelősségre vonatkozó szabályai szerint tartozik helytállni.
 
3.6. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
 
 
4. Fizetési feltételek
4.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése
akkor válik esedékessé, amikor a rendelést Szolgáltató Felhasználó részére továbbította. A rendelési értéket a
kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben l fizeti meg a Szolgáltató számára.
 
5. Elállás
5.1. A rendelés azonnali kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. Kivételt képez ez
alól, ha a Felhasználó – akár indoklás nélkül – a rendelés feladása után 5 percen belül jelzi a Felhasználó
ügyfélszolgálatának írásban.
 
5.2. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés
már feldolgozásra került.
 
6. Panaszkezelés
6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli
hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:
Postázási cím: 9700 Szombathely Brenner Tóbiás krt. 15.
E-mail cím: korykerkft@gmail.com
Telefonszám: 36209609966
 
A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.
 
6.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint
azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.
 
6.3. A Felhasználó a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén a Szolgáltatóhoz fordulhat, ezzel
kapcsolatos igényét kizárólag vele szemben tudja érvényesíteni
 
6.4. Szolgáltató a panasz kezelése és dokumentálása céljából a Felhasználó írásban  megfogalmazott panaszát
rögzíti, az archiválástól számított 2 évig megőrzi.
 
6.5. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos
panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online
vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes
tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és
feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 
7. Személyes adatok kezelése
 
7.1. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési
tájékoztatója tartalmazza.
7.2. Szolgáltató fenntartja a jogot a rendelés törlésére, vagy a felhasználói fiók zárolására visszaélés gyanúja
esetén, illetve az akció részleteinek előzetes értesítés nélküli módosítására, annak azonnali felfüggesztésére.
7.3. A tranzakcióval való visszaélés feljelentést vonhat maga után.
 
8. Záró rendelkezések
8.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az
alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az
operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet
technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
8.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az
Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
8.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása.
Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.
 
8.4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az
Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.
 
8.5. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.
 
8.6. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani, feltüntetve a Felhasználók számára a
módosítás idejét és a módosítás körét, tartalmát.. Az esetleges módosítás a Weboldalon való
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba azzal, hogy a Felhasználó a módosításban foglaltak el nem
fogadása esetén jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni.
 
 
Szombathely, 2021. 10. 15.
 
Köry-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Körmendy Zoltán Tamás ügyvezető
KÖRY-KER Kft. fürdőszoba áruház - Magyar